Kent Hovind möter sin överman

Det här ljudklippet från Kent Hovind‘s radioprogram (2005) är ett absolut måste för alla som någon gång velat köra ner hans kreationism-nonsens i halsen på honom (exempelvis efter att ha läst denna post). Det som händer är att en kanadensisk biologi-doktorand vid namn Martin Brazeau ringer in, från Sverige faktiskt, och börjar pressa Kent i detaljerade, väl teoretiskt grundade frågor om evolutionslära.

Hovind försöker med allt han kan och sprattlar på med sina halmgubbar, svaga analogier och andra dumheter, men kommer absolut ingenstans. Denne Martin gör exakt så som man måste göra mot kvacksalvare som Hovind; han driver sin egen fråga och sina egna argument utan att låta sig avledas. Han genomskådar och manövrerar bort den pajas-nivå med argumentationsfel och sabotage som Hovind vill ha. Det slutar med ett svidande, och helt välförtjänt, retoriskt nederlag för Hovind.

Lyssna (eller läs transkriptet) här.

Advertisements

Hovind vs Shermer (2004) — del 5/5

Psykologisk propaganda

Vill även nämna två andra, mer psykologiska strategier KH ger vissa prov på och som inte låter sig beskrivas av de typiska argumentationsfelen. Den första går att härleda ur ett motto som den amerikanska militären hade under inledningen av Irak-kriget angående sitt förhållningssätt till media och risken för dålig publicitet:

If we’re on the air, they’re not.

Vad man gjorde var att breda ut sig i media så mycket som möjligt med eget material, nyheter, dagliga presskonferenser etc. Allt för att tränga bort och minimera utrymmet för oberoende och potentiellt kritiska röster.

Applicera nu till en generell kontext där militären representeras av en godtycklig budskapsbärare och de granskande journalisterna av en åhörares egna, granskande medvetande. Ett sätt att beskriva strategin är som “information flooding”; att presentera information i mängd, tempo eller annan beskaffenhet sådan att rationella valideringsmekanismer hos åhöraren “svämmas över” och hindras från att fungera normalt. Strategin kan sägas bidra till att maskera hjärntvätt, brist på logik och andra retoriska tjuvknep bakom ett vilseledande informationsöverflöd.

KH gör detta i första hand genom att tidvis prata oerhört fort, men även genom att visa slides på så sätt att ingen eller bara delar av informationen framgår. Han kan också växla tempo mellan eller genom olika partier där halten av substans i det han säger är särskilt lågt och känsligt för eftertanke. Sådant som exempelvis rör steg 4 här ovan (argumentering för de bibliska skapelseteorierna) vräks fram i en rasande fart eftersom hans enda, rimliga möjlighet att nå fram här är att kortsluta åhörarnas förnuft och forcera in informationen.

Den andra strategin handlar också om att manipulera åhörarens mottaglighet, nu genom att frambringa olika sinnestillstånd. Själva exekveringen kan se olika ut men det centrala målet är att i någon grad få åhöraren att regrediera till lägre, emotionella tillstånd där irrationella och mer “kontrollerbara” mentala mekanismer som auktoritetstro och flockbeteende har börjat dominera över förnuft och förmåga till kritiskt tänkande. Metoden för detta bör egentligen kunna vara vad som helst så länge den eftersökta känslomässiga reaktionen uppstår; humor för att skapa munterhet, skrämsel för att skapa rädsla, maktsymboler för att skapa lydnad och underkastelse etc. I detta avseende kan man egentligen hänvisa till generell Appeal to emotion, men det att sedan utnyttja och exploatera sårbarheten hos åhöraren för sekundära, eventuellt långsiktiga ändamål skiljer, enligt mig, strategin från att vara bara ett argumentationsfel.

KH gör ett par, förhållandevis harmlösa, manipulationer av den här typen där han använder sin absurda humor i nära anslutning till vissa typer av påståenden. Andra generella exempel är ju reklam av alla slag, som ofta strävar efter att skadeskjuta sin målindivid genom att provocera fram känslomässiga reaktioner (ofta avund och rädsla men även popularitetssträvan, skam, vördnad, tillhörighet etc) innan de borrar in sitt budskap. Ännu mer extrema exempel verkar finnas i form av “chockbehandling” där till och med krig och naturkatastrofer ingår som triggers för särskilt omfattande hjärntvättskampanjer. Detta får jag återkomma till när jag läst Chockdoktrinen av Naomi Klein.

Noam Chomsky talar om vikten av kunskap som ett “intellektuellt självförsvar” mot politisk propaganda. Med stollar som Kent Hovind och andra samvetslösa extremister i farten kanske man även skulle behöva tala om ett “emotionellt självförsvar”.

<< föregående

Hovind vs Shermer (2004) — del 4/5

Retorisk propaganda

Det visar sig att KHs argumentering mest liknar en trolleriuppvisning av olika retoriska och psykologiska trick. Fakta och argument dyker upp från tomma intet och försvinner igen som en kanin ur en hatt, allmedan publiken hålls distaherad på annat. Att han har kostym och sidbena gör honom ändå inte till mer än en utklädd trollkarl. Men, KH ska inte tas på mindre allvar för det. Han är skicklig på det han gör och tricken är så effektiva att de används i många andra sammanhang.

En generisk strategi för spridning av politiska eller pseudovetenskapliga budskap kan bygga på exempelvis följande komponenter:

1. Provocera. Grundstrategin för en teori utan egen vetenskaplig grund måste bli att angripa och försöka tränga undan en redan etablerad, konkurerande teori. I fallet med kreationismen och det KH förespråkar så har man ett brett spektra av motsägande vetenskapsgrenar att välja på, kosmologi, astrofysik, geologi, kemi m.fl. KH har som vi redan sett försökt spänna musklerna mot flera av dem men varför det är just evolutionsläran som attackeras hårdast, så även av kreationister i allmänhet, är svårt att säga. Kanske den kan uppfattas som mindre intuitiv och uppenbar, och samtidigt mer moraliskt provokativ, än de övriga, och därmed lämpar sig som måltavla.

2. Dikotomisera. När väl parterna är definierade gäller det att göra klart att det inte finns några kompromisser. En har rätt och en har fel, svart eller vitt. Ingen nåd, inga gråzoner. Detta tvingar åhöraren till att göra ställningstaganden istället för att hålla sig dynamisk och kritisk.

3. Bekämpa. Den första av två mer debatt-inriktade delar av framställningen handlar helt enkelt om att kämpa ned sin motståndare. Som vi sett hos KH så är det mesta fair game, allt som kan tänkas underminera trovärdighet, misskreditera, förvränga eller förlöjliga. Ännu ett viktigt, mer övergripande argumentationsfel är Appeal to ignorance (argumentum ad ignoratiam), som säger att en tes skulle vara sann bara för att den saknar motbevis, alternativt vara falsk bara för att den saknar bevis. Eller i detta fall, att evolutionen måste vara falsk eftersom den – enligt KH – saknar giltiga bevis. Skillnaden kan verka endast semantisk, med innebörden är det inte om man tänker efter.

4. Erövra. Där det föregående steget skapat misstro och förvirring kring “värdteorin” är det nu dags att kila in “parasitteorin”. Märk väl att det egentligen är först nu denna behöver introduceras. Vid brist på konkreta, vetenskapliga bevis, som för kreationismen, kommer också detta steg per automatik att handla mycket om felargumentering. Vi har redan sett prov på bruk av auktoritetshänvisning, felaktiga slutsatser och svaga analogier. Vi kan också se ett tydligt exempel på omvänd användning av Appeal to ignorance – kreationismen måste vara sann eftersom den inte har motbevisats, eller sammanfattningsvis – kreationismen måste vara sann eftersom evolutionen inte är det.

<< föregående, nästa >>

Hovind vs Shermer (2004) — del 3/5

Hovind:

If evolution is true, death brought man into this world. In order for evolution to work one individual has to evolve a little better than the rest, the rest of them has to die. Death is the ultimate hero of the plot for evolution.

Att associera evolutionen med ond död är att begå Guilt by association. Modellen för hur evolutionen skulle fungera är förenklad och fungerar som ett så kallat Straw man argument (eller att göra en halmgubbe). Man kan dessutom hävda att KH försöker få evolutionsteorin att framstå som mörk och oattraktiv (i jämförelse med kreationismen). Att argumentera baserat på vad som är mest tilltalande kallas för Wishful thinking i kategorin Appela to consequences. Ett arguments sanningshalt har inte med dess, evenutellt tilltalande, konsekvenser att göra.

En annan sak man ser ett litet prov på här är hur viktigt det är för KH att polarisera och konfrontera de två åskådningssätten. Att dikotomisera. Detta för att ständigt kunna utgå ifrån enkla, begripbara begrepp som “vi och dom”, “ont och gott”, “liv och död”. Om detta sker omotiverat (som idetta fall) är det ett argumentationsfel som kallas Falsk dikotomi.

I like science, I’m not against science…people try to assume that evolution is a part of science. Evolution is not part of science, evolution is a religion. It’s mixed in with science, I understand, but that doesn’t make it a part of science. Beer is often sold at football games. Beer has nothing to do with football, and beer does not become atheltic by association with football….(skratt från publiken)…okay…and evolution does not become science because it’s stirred into a science book. Evolution is a religion.

Här snubblar sig KH fram mellan olika saker han vill ha sagda men som inte hänger ihop. Han bedyrar sin allians med vetenskap (men vem säger egentligen “I like science” i en vetenskaplig debatt?), försöker förgäves anknyta till evolutionen men flyr istället in i ännu en Svag liknelse. Åter med avledande humor som får liknelsens komponenter att “klibba ihop” för ett ovaksamt öra…även om denna liknelse av öl och amerikansk fotboll väl får ses som extremt långsökt.

Vidare så har vi det underliga påståendet “evolution is not part of science, evolution is a religion“. Vad menar han med detta? KH har som sagt valt en linje där vetenskap är bra och något han ställer sig bakom. Ett logisk steg för att minska validitet och trovärdighet för evolutionsteorin blir således att disassociera den från begreppet vetenskap. Istället associerar han evolutionen med religion och detta är något KH ofta upprepar som slagord eller slogan. “Evolution is a religion”. Argumentering genom upprepning kallas Argument from repetition (Argumentum ad nauseam).

Varför använda religion som en dålig association? Vi får minnas att KHs mål är primärt att destruera motståndarsidan, och sekundärt att konstruera den egna. Om han kan få både evolutionen och kreationismen att definieras likvärdigt som religioner så är det en framgång. Han spelar i detta fall “för oavgjort”.

*

KH diskuterar sedan olika betydelser av ordet “evolution”; kosmisk, kemisk, interstellär, planetär, organisk, mikroevolution och makroevolution, och avfärdar samtliga förutom mikroevolution (genetiska variationer inom samma art) som religion. Vänta nu, kosmologi en religion? Astrofysik, subatomär fysik, geologi, kemi, molekylärbilogi också? Eller är det bara så att KH inser vilken pinsamt uppenbar konflikt som råder mellan dessa vetenskapsgrenar och hans egna bibelberättelser, och försöker generalisera och diffusera bort det bäst han kan?

Det roliga är att MS ofta “nappar” på dom här vilda ämneshoppen som KH gör. I sin replik till det ovan sagda sade han bl.a. förnöjt att “…now pretty much everyone supports the Big Bang theory”, vilket är ett helt värdelöst argument, och sedan i nästa ögonblick gräver han ner sig i vad som står i gamla testamentet. Han förstår inte att han släpas med som en trasdocka och ödslar sin energi på småsaker istället för att hålla sig till och arbeta fram poänger inom ett enda område. Det här är en av anledningarna till att jag inte tar med mer av det MS säger. För övrigt, den enda riktigt vettiga debattmoståndaren till KH som jag hittills sett är dr Matthew Rainbow.

För den som tittat på filmen; visst kan tyngre grundämnen än järn bildas utan Guds hand, det kallas för kärnsyntes och förekommer bland annat i supernovor.

So their theory; 20 billion years ago Big Bang, 4.6 billion years ago the earth cooled down, it rained on the rocks for millions of years…it turned them into soup and the soup came alive, 3 billion years ago…so there’s grandpa right there…(visar slide med en bild på en konservburk med “Campbells’s soup” och texten “grandpa?”, skratt från publiken).

Typexempel på hur man kan förenkla – Straw man argument – och förlöjliga – Appeal to ridicule – ett motståndarargument. Den rätt komiska slusatsen “great great grandpa is soup” (som alltså syftar till den “ursoppa” livet enligt vissa ska ha uppkommit i en gång i tiden) är ett annat av KHs återkommande slagord.

Evolution is the dumbest and most dangerous idea in the history of the world! Evolution leads staright to Hitler, Stalin, Pol Pot, abortion, communism, Marxism, rejection of logic and Hell if you don’t trust Christ!
(…)
Evolution is a religion of death.

Så här explicit och aggressiv brukar inte ens KH vara, som om han struntat helt i att resonera och bara gått ut för att skapa associationer. Det bjuds i alla fall på en flora av argumentatiosfel: Guilt by association, Appela to authority (Argumentum ad Verecundiam), Appeal to fear, Appeal to threat och Appeal to consequences/Wishful thinking. Vi ser också ett fall av Reductio ad Hitlerum eller “playing the Nazi card”.

*

KH når sedan ett budskap som man visste skulle komma förr eller senare. Han talar om hur oliktänkande i forna Sovjetunionen förföljdes och deporterades till Sibirien. Något liknande ska enligt KH hända idag, med de vetenskapsmän som vågar ifrågasätta evolutionen eller stödja kreationismen. De fryses ut, förlorar sina jobb och hamnar i ett “academic Siberia”. Liknelsen kan man diskutera för sig men det centrala är att KH här introducerar den så viktiga “yttre fienden”. Kreationismen förtrycks och trampas på av den kompromisslösa och monopolistiska evolutionsläran. Inget enar och motiverar mer än känslan av att vara underdog. Hur detta beskrivs retoriskt är jag inte helt säkert på men det liknar en propagandistisk hybrid av Falsk dikotomi och Appeal to fear.

There’s no common ancestor, there’sa common designer. The Honda Prelude and the Honda Accord has quite a few common parts but that doesn’t prove they came from a skateborard. They had a common designer.

Till sist, ett omisskänneligt exempel på Svag liknelse (återigen med en knorr av sarkasm). Bilar kan inte reproducera och utgör därför en värdelös analogi till en levande organism i fråga om evolution och artbildning.

<< föregående, nästa >>

Hovind vs Shermer (2004) — del 2/5

En typisk inledning (exordium) av ett tal eller ett framförande handlar om att försöka vinna publikens välvilja (captatio benevolentiae). MS använder sig av flera vanliga knep; skämtar med publiken (varav majoriteten sympatiserar med KH), pratar ledigt och lättsamt, visar prov på självdistans genom att låtsas säga fel etc.

KH gör sin inledning lite annorlunda:

Thank you so much, it’s an honor to be here in Cailfornia again. My name is Kent Hovind, I taught highschool science for 15 years, now I travel and make seminars on creation and dinosaurs. (Paus, visar slide på sig själv och sin fru) This is not my wife, it’s just a picture of her….(harklar sig, skratt från publiken)…three kids, all married off and the dog died so I made it. I’m home free…(paus, skratt från publiken) And I have two grandkids and in any moment now I’m gonna have number three, and in about five months I’m gonna have number four…so I collect grandkids (skratt från publiken).

Detta är för det första exakt samma inledning som KH har haft i alla sammanhang jag sett honom i hittills. Han drar ett torrt, nästan absurt skämt om bilden på sin fru. Han rör sig hämmat, harklar sig flera gånger och verkar allmänt blyg och förvirrad. Sätts ord samman med framförande är det en sorglös, smått retarderad karaktär som framträder. En slags tok eller dummerjöns.

Så hur tilltalar detta publikens välvilja? Jo, att spela dum gör publiken välvillig på så sätt att den inte behöver känna sig hotad intellektuellt. Om en person känner sig dum sätter allehanda störande försvarsmekanismer igång och minskar hennes mottaglighet. Hans tafatthet skapar dessutom sympatier, vilket är ett argumentationsfel; Appeal to pity (argumentum ad misericordiam). Att han pratar om sin familj och är överdrivet personlig skapar också en distanslöshet som gör publiken mindre benägen att vara kritisk eftersom det behäftas med skuldkänslor.

KH fortsätter:

Let’s define a few terms here tonight. Science – is knowledge, it comes from the words “to know”, knowledge gained by observation, experimentation, testing, study et cetera.

Religion och vetenskap, som hund och katt för den religösa extremisten. Vetenskap ligger onekligen i vägen för någon som vill hävda att jorden är 6000 år gammal. Å andra sidan är vetenskap ett så etablerat och betrott bregrepp att det inte bara går att förneka hur som helst heller. KH löser detta på ett smart sätt, han gör begreppet till sitt eget. Allierar sig med det. Det får honom att framstå som rationell och trovärdig. Att det sedan inte lär ligga mycket “observation, experimentation, testing, study et cetera” bakom hans egna teorier är en annan sak.

The operation of the world is understood by scientific discovery in the world, that does not mean you can explain the origin of the world.
(…)
The operation of a computer can be understood by science. There’s nothing magic about a computer, there not a little man running around in there changing the numbers on the screen. It is a natural explanation – that you can find in the computer – for how the computer works. There is not an explanation – in the computer – for how the computer originated. Somebody outside the computer built the computer. Somebody outside, beyond, above, greater than, smarter than the computer had to build the computer.

Vi ser här ett första exempel på problemet med att kalla detta för en “debatt”, nämligen brist på ämnesdefinition. KH talar här om livets uppkomst och i samma andetag lämnar vi – såvitt mina lekmannakunskaper i biologi säger mig – “evolutionen” i fråga om den Darwinsitiska, biologiska evolution och äntrar den kemiska evolution, som är en helt annan femma. Exakt vilka ramar debatten formellt är tänkt att ha är svårt att veta men redan här har den breddats avsevärt.

Vidare har vi ett exempel på det informella argumentationsfelet Svag liknelse (Weak analogy); KH liknar uppkomsten av en levande organism med uppkomsten av en dator. Detta påminner om och förklaras bäst av The Watchmaker Analogy.

En sak till kan kommenteras i detta stycke; skämtet att “there not a little man running around in there changing the numbers on the screen”. KH använder ofta humor som rökridå för andra saker han säger. I detta fall är han mitt uppe i sin svaga liknelse och skämtet avleder publiken till att skratta och bli känslomässig istället för att resonera kring innebörden i det han säger.

I’m gonna define a few positions here, I take the position that the bible is litterally true and scientifically accurate. The earth was created in six literal 24-hour days about 6000 years ago. I call our ministry Creation Science Evangelism. I think that scientific evidence supports the creation view. A good test for science is; does it make predictions. Based on the idea that the earth was created in six days some 6000 years ago there are some predictions we can make.

1. I predict the universe will show evidence on order and intelligent design.
2. I predict that there will be thousand of symbiotic relationships in nature.
3. I predict that here will be limits to the variations life forms can produce.
4. I predict there will be a purpose to life.
5. I predict that there will be non-material things like love, a sense of justice, mercy, innate knowledge of right and wrong, conscience, and absolute truth.
6. I predict that there will be a way to find the will of the Creator such as messengers speaking for hin and maybe even a Book telling how he created and why.
7. I predict there will be an after life where we face the Creator to give an accounting.
(…)

Falsk slutledning (Post hoc ergo propter hoc) eller som det står beskrivet i Wikipedia; “en slutsats som inte följer logiskt på premisserna”. I detta fall är premisserna i sig dessutom tveksamma, minst sagt.

<< föregående, nästa >>

Hovind vs Shermer (2004) — del 1/5

Vi får se om min högra hjärnhalva är kontaktbar överhuvudtaget efter en termin i logikens tecken. Detta är i alla fall tänkt att vara en studie av en debatt mellan dr Kent Hovind (till vänster) och dr Michael Shermer i ämnet kreationism vs evolution (mer om detta nedan). Kent Hovind (härifrån KH) är en amerikansk evangeliker och föredragshållare. Hans åsikter faller under Young Earth Creationism vilken i stora drag bygger på gamla testamentets skapelseberättelse (Gud skapade jorden på sex dagar för 6000 år sedan, Adam och Eva, syndafloden, Noaks ark och så vidare). KH har också en egen dialekt av denna teori kallad The Hovind Theory (som bl.a. säger att människor och dinosaurier levde tillsammans innan syndafloden) som ingår i hans rörelse Creation Science Evangelism. Det ska sägas att hans doktorstitel som togs via korrespondens vid Patriot Bible University i Colorado har väckt en del frågetecken.

Michael Shermer (härifrån MS) är vetenskapsskribent och grundare av föreningen The Skeptic Society, inriktad på att granska pseudovetenskap. MS är en av många debattmotståndare KH har tagit sig an i vad hans eget läger kallar “great debates”. Ibland har han debatterat tre “evolutionsförespråkare” på en gång. Det visar sig dock att dessa debatter mer handlar om manipulation och propaganda än om argumentering. Det är strategierna och metodern bakom detta, primärt alltså hos KH, som jag tänkt titta på i god hobbyretorik-anda.

Här kommer filmen, fortsätt sedan till del 2:

Dr Kent Hovind vs Dr Michael Shermer: “Creation (supernatural action) or Evolution (natural processes) – which is the better explanation?”

nästa >>