Algoritmisk börshandel

binariesDetta är ett perfekt exempel på något man visste fanns — man hade bara inte kommit i kontakt med det än. Den första kontakten, för min del i alla fall, kom i och med offentliggörandet att Goldman Sachs hade bestulits på topphemlig programvara av en tidigare anställd (som tydligen hade tänkt ta det hela med sig till en ny arbetsgivare). Programvaran visade sig vara avsedd för s.k. High Frequency Trading (HFT): automatiserad börshandel där datorer utifrån olika marknadsparameterar fattar blixtsnabba beslut om vad, när och hur mycket som ska köpas och säljas på aktiemarknaden.

Mer sofistikerade HFT-strategier går ut på att, under loppet av millisekunder, hitta trender och mönster i köp- och säljvolymer, prisfluktuationer och beteende hos andra aktörer, och utnyttja detta till att utföra köp- och säljordrar vid exakt rätt tidpunkter. Strategierna har interna namn som “Dagger”, “Sniper” och “Sniffer” (jämför t.ex. med “Deathstar” och “Get Shorty” som — om än ej renodlad HFT — var trick som Enron använde för att manipulerade Kaliforniens energimarknad 2000-2001). HFT eller “algo trading” har ökat dramatiskt på senare år. Hittills under 2009 har över 70% av ALL amerikansk börshandel varit HFT, upp från en tredjedel under 2006. Europa har siffror i samma storleksordning.

Min föga förvåning över att något som HFT förekommer är den att när det handlar om att agera utifrån logiska modeller så är datorn vida överlägsen människan — och med de galaktiska vinster man kan göra på aktiemarknaden så var det egentligen bara en tidsfråga innan någon skulle lyckas utnyttja det. För aktiehandelsdynamiken må vara komplex på makronivå, men på mikronivå finns alldeles säkert tillräckligt med logiska samband och mönster för att man ska kunna ställa upp approximativa modeller. Lägg till lite dyrbar insider-information, som de stora aktörerna garanterat har tillgång till, och det faktum att allting kan utföras i realtid av direktuppkopplade datorer, och saken är klar.

Men brist på förvåning betyder inte brist på bekymran. En viktig erfarenhet från den numeriska analysen (läran om tillämpningar av matematiska modeller) är att en modell som fungerar lokalt någonstans i ett system (mikronivå) kan fungera inte bara felaktig på systemet som helhet (makronivå) — utan mycket felaktig (divergerande residualfel). Fel modeller i t ex en enkel mekanisk simulering kan få saker och ting att hamna bokstavligen ljusår fel.

Och sanningen är att ingen vet vilka effekter HFT kommer att ha på sikt för systemet som helhet (och vem hinner bryr sig — bäst att utnyttja sitt övertag medan man kan!?). För i slutändan handlar det ju inte om numerik, utan om råvaror, produkter och tjänster i ett riktigt samhälle där tillgång och priser har en direkt inverkan på människors liv.

Advertisements