Myers-Briggs personlighetstest

Personlighetstest kan vara hur kul som helst förutsatt att testet känns någorlunda genomtänkt och seriöst. Problemet är att de flesta test som finns online är banala skämt. De består av formulär med ett fåtal frågor där man utan större problem kan genomskåda hur varje svar kommer att tolkas, och där den resulterande profilen består av tveksamma slutsatser fulla av superlativ och smicker. Inte mycket mer givande än ett horoskop egentligen.

Men det finns ett test som skiljer sig från mängden och som kan vara väl värt besväret, nämligen detta: Jung Typology Test (ca 70 flervalsfrågor). Testet bygger på en modell som kallas Myers-Briggs Type Indicator (som i sin tur bygger på Jungs teorier), där ens personlighet klassificeras längs fyra olika skalor (källa):

Introvert (I) <—-> Extrovert (E)
Intuition (N) <—-> Sensing (S)
Thinking (T) <—-> Feeling (F)
Judging (J) <—-> Percieving (P)

Efter fullgjort test får man reda på den fyrbokstavskombination som bäst passar in på en (en bokstav från varje skala), och det finns alltså sammanlagt 16 (24) olika typer. Till varje typ finns sedan mängder av information runt om på nätet som beskriver just den typen, och det är här man verkligen kan avgöra om det stämmer in på en eller ej.

Jag gjorde testet för runt ett halvår sedan och sedan igen alldeles nyligen, och blev båda gångerna typen INTJ (100% vikt på introvert, mellan 33-38% på de övriga). Det som fick mig att fastna för just det här testet var att beskrivningarna för denna typ (några utdrag nedan) passade rätt bra in på mig. Och kanske ännu viktigare, det fanns mycket hos de övriga typerna som jag inte passade in på (inte bara generiska “passar alla”-attribut alltså).

Jag var, och är, för all del fortsatt skeptisk till att låta mig placeras i fack på så pass trubbig basis…men även denna inställning av skepcism finns faktiskt beskriven för INTJ-typen. Yikes!

Några utdrag om INTJ (emfas tillagd där det ringer en extra klocka). Känner du igen dig? Kanske du också är INTJ eller någon besläktad typ du med. Gör testet och kolla!

Wikipedia:

INTJs are very analytical individuals. Like INTPs, they are more comfortable working alone than with other people, and are not usually as sociable as others. Nevertheless, they are prepared to take the lead if nobody else seems up to the task, or if they see a major weakness in the current leadership. They tend to be pragmatic and logical individuals, often with an individualistic bent and a low tolerance for spin or rampant emotionalism. They are also commonly not susceptible to catchphrases and commonly do not recognize authority based on tradition, rank or title.

Hallmark features of the INTJ personality type include independence of thought, strong individualism, creativity, and a desire for efficiency. People with this personality type work best given large amounts of autonomy and creative freedom. They harbor an innate desire to express themselves, that is, to be creative by conceptualizing their own intellectual designs. Among their greatest strengths are analyzing and formulating complex theories. INTJs are generally well-suited for occupations within academia, research, management, engineering, and law.

Myers & Briggs Foundation:

[INTJs] have original minds and great drive for implementing their ideas and achieving their goals. Quickly see patterns in external events and develop long-range explanatory perspectives. When committed, organize a job and carry it through. Skeptical and independent, have high standards of competence and performance – for themselves and others.

Keirsey-modellen ger ytterligare beskrivningar av varje typ, och namnger dem dessutom. INTJ går under namnet Mastermind:

Masterminds are rare, comprising no more than, say, one percent of the population, and they are rarely encountered outside their office, factory, school, or laboratory. Masterminds do not feel bound by established rules and procedures, and traditional authority does not impress them, nor do slogans or catchwords. Only ideas that make sense to them are adopted; those that don’t, aren’t, no matter who thought of them. Remember, their aim is always maximum efficiency.

Problem-solving is highly stimulating to Masterminds, who love responding to tangled systems that require careful sorting out.

Masterminds are highly theoretical, but they insist on looking at all available data before they embrace an idea, and they are suspicious of any statement that is based on shoddy research, or that is not checked against reality.

Typelogic.com

INTJs are perfectionists, with a seemingly endless capacity for improving upon anything that takes their interest. What prevents them from becoming chronically bogged down in this pursuit of perfection is the pragmatism so characteristic of the type: INTJs apply (often ruthlessly) the criterion “Does it work?” to everything from their own research efforts to the prevailing social norms. This in turn produces an unusual independence of mind, freeing the INTJ from the constraints of authority, convention, or sentiment for its own sake.

The Personality Page:

As an INTJ, your primary mode of living is focused internally, where you take things in primarily via your intuition. Your secondary mode is external, where you deal with things rationally and logically.

INTJs live in the world of ideas and strategic planning. They value intelligence, knowledge, and competence, and typically have high standards in these regards, which they continuously strive to fulfill. To a somewhat lesser extent, they have similar expectations of others.

The INTJ’s interest in dealing with the world is to make decisions, express judgments, and put everything that they encounter into an understandable and rational system.

INTJs need to remember to express themselves sufficiently, so as to avoid difficulties with people misunderstandings. In the absence of properly developing their communication abilities, they may become abrupt and short with people, and isolationists.

Advertisements

Ramlande Ragdoll

Förutom att (tydligen) vara en kattras så brukar ragdoll vara namnet för en fysiksimulerad datorspelskaraktär. Namnet är rätt logiskt för den som sett dem i aktion; de beter sig precis som livlösa trasdockor. Faktum är att även om en spelkaraktär kan ha alla möjliga rörelser så är det oftast bara de “livlösa” — fall etc — som simuleras i fysikalisk mening. I regel sker en övergång mellan dessa två lägen: en spelkaraktär som t ex springer gör så enligt en förutbestämd animering. När karaktären så “dör” övergår denna i en simulering, som i sin tur beräknar hur karaktären faller och interagerar med omgivningen.

Eftersom simuleringen är dynamisk så kan man aldrig förutsäga exakt vad som ska hända. Alla som spelat spel med ragdoll-fysik vet att det kan uppstå rätt komiska kroppsställningar när en spelkaraktär faller ihop. Det kan även hända att objekt kläms utanför spelvärldens geometri eller att lemmar fortsätter röra på sig.

Svårigheterna med att göra bra ragdolls täcker flera discipliner, från karaktärsmodellering till animering. Ur ett matematiskt perspektiv handlar det primärt om följande tre problem:

  • Flerkroppssystem: Varje kroppsdel beror på alla andra kroppsdelar. Om en fot slår i marken så kommer det att påverka huvudets position och hastighet, trots att de inte har direkt kontakt med varandra. Detta ställer krav på programmets förmåga att lösa ekvationssystem. Fler kroppsdelar innebär större system, som är svårare att lösa.
  • Stabila leder: Kroppsdelarna sitter ihop med hjälp av leder eller joints (vrist, knä, höft etc). En bra led ser till att kroppsdelarna som den ansvarar för (vristen ansvarar för foten och vaden osv) hålls samman ordentligt utan glapp och oscillationer.
  • Vinkelbegränsningar: Varje led måste dessutom se till att vinkeln mellan dess två kroppsdelar håller sig inom ett visst tillåtet intervall. Knäleden tillåter t ex en vridning på ca 150 grader mellan vaden och låret.

Nedan finns en ragdoll-simulering i mitt program Tau2d. Den ramlande stackaren består av 15 kroppsdelar och 16 leder.