Omnipotent programmering

Är det trötthet, dator-koma eller gryende Messiaskomplex som får en en att börja skratta rakt ut av programkodsformuleringar som denna?

delete_world

Man får hoppas bara att man inte ovetandes deltar i något i stil med WarGames.

Advertisements

Cafferty: Varför är kyrkobesökande personer mer benägna att stödja tortyr?

Detta frågar Jack Cafferty sina tittare, med hänvisning till en undersökning som visar att ju oftare en person går i kyrkan, desto mer benägen är denne att stödja tortyr som förhörsmetod. Allra värst var det bland Evangelikaner. Personer utan religiös anknytning ska vara den grupp som visar minst stöd för tortyr.

Till bakgrunden hör givetvis tortyr-debatten i USA om vad som definieras som tortyr och om det i så fall använts under Bush-administrationen. Barack Obama deklassificerade nyligen dokument som visade att Waterboarding de facto auktoriserats och använts vid hundratals tillfällen.

Man kan alltid diskutera sådana här undersökningar och särskilt dess slutsatser, men det råder ingen tvekan om att frågorna som väcks skrapar på ytan av något betydligt större — psykologin bakom tro och religionsutövande.