NY Times gör en kovändning

Den i vanliga fall tama dagstidningen New York Times hade i lördags en djupgranskande artikel om Pentagons manipulering av media inför och under Irak-invasionen. Det ska bland annat ha handlat om hur före detta försvarsminister Donald Rumsfeld fått höga pensionerade officierare att framträda i tv, radio och press som oberoende “experter” där de framfört administrationens agendor, förklädda som sina personliga åsikter. Rumsfeld’s egen assistent Victoria Clarke ska ha kallat det för “information dominance”, att den egna informationen ska dominera över den oppositionella. Det påminner om vad jag kallade “information flooding” i Hovind-debatten.

Men allt detta kände vi egentligen till, nyheten är att det överhuvudtaget dyker upp i den propagandadränkta amerikanska mainstream-pressen.

Advertisements

Sean Hannity vs Ron Paul (2007)

Ett litet prov på hur FOX-reportrar ofta uppträder. Filmen (nedan) börjar med ett utdrag ur en GOP-debatt (maj 2007) där Ron Paul diskuterar s.k. “blowback”. Ett begrepp myntat av CIA som beskriver oönskade konsekvenser av dess underrättelseverksamhet, exempelvis i form av terrorhandlingar mot den egna, ovetandes befolkningen. Paul nämner specifikt 9/11 och gör kopplingar till olika CIA-operationer, ovetandes om att historia och retrospektiv är impopulärt bland konservativa.

I eftersnacket blir Paul intevjuad bl.a. av Sean Hannity, en av FOXs riktiga pitbull-reportrar.

Samtliga citat är från Sean Hannity:

Are you suggesting that the United States of America caused the attack of 9/11?

Denna fråga bygger för det första på en grov förenkling/förvanskning av det Paul sagt, och är för det andra ingen riktig fråga. Det är en Presupposition (“trick question”, plurium interrogationum); en fråga som egentligen är ett maskerat påstående, som inte går att besvara utan att bli “nedsmutsad” av frågans innebörd. Jämför t.ex. med frågan “är du rasist?”.

Paul försöker neka, förklarar sedan vad han menar men blir avbruten direkt.

No, no, are you suggesting that our policy are causing the hatred of people to make them want to kill us?

Hannity ställer en till liknande fråga, nu med nya nyckelord som “hatred”, “them” och “kill us” med. Paul försöker återigen förklara hur han menar men utan gehör.

…so what did the americans do to cause the 9/11?

Ännu en ledande fråga, nu med personifierad betoning på “the american people”. Man börjar inse att Hannity inte är lyssnartypen. Paul suckar men håller minen och intygar att det inte handlar om det amerikanska folket utan om “american policy”; blir avbruten igen.

…wait…let me get this…are you saying that we have no moral obligations…in the first Gulf war when an inncoent country was beeing pillaged and people were beeing raped and murdered and slughtered, or in the case when Saddam were gasing his own people, are you suggesting that we have no moral obligations? Do you stand by and let that immorality happen?

Nya nyckelord; “moral”, “immorality” samt “rape”, “murder” och andra i den stilen. Paul kommenterar här mycket riktigt att “stand by” är något USA ofta gör, både då Saddam gasade kurder och i många andra fall. Hannity verkar inse dumheten i sin fråga och kopplar ett nytt grepp.

…or if a woman is being raped, would you do nothing then either? You would stand by and do that? I would not…I think that’s immoral.

FOX-jargongen mot personer vars åsikter inte ligger i kanalens linje är ofta just denna. För att sammanfatta (jämför med Provocera-Dikotomisera-Besegra-Erövra):

Gör ett Halmgubbe-argument av personens åsikt (förenkla, förvrid, överdriv, ta ur sin kontext etc), framför detta i form av en ledande fråga (en presupposition). Sabotera sedan svaret genom att ignorera, avbryta, kräva ja/nej-svar och föra annan buffel-mentalitet i allmänhet. Somliga, som Hannity och även Bill O’Reilley, drar sig inte för att ge regelrätta förolämpningar; “well you seem like a nut to me”. Slutligen, delge dom egna/kanalens ståndpunkter. Hannity kom in på högmoral i fallet ovan, annars kan det handla om stöd eller kritik i olika frågor eller mor personer. Inte sällan handlar det om självklara motsvar till dom egna anklagelserna man gjort tidigare, ungefär som Hannity gör ovan med våldtäkts-scenariot där han “besvarar” något motparten aldrig påstått.

Notera också hur Guiliani per reflex försöker plocka politiska poäng genom att attackera Paul efter hans uttalanden.