Hovind vs Shermer (2004) — del 4/5

Retorisk propaganda

Det visar sig att KHs argumentering mest liknar en trolleriuppvisning av olika retoriska och psykologiska trick. Fakta och argument dyker upp från tomma intet och försvinner igen som en kanin ur en hatt, allmedan publiken hålls distaherad på annat. Att han har kostym och sidbena gör honom ändå inte till mer än en utklädd trollkarl. Men, KH ska inte tas på mindre allvar för det. Han är skicklig på det han gör och tricken är så effektiva att de används i många andra sammanhang.

En generisk strategi för spridning av politiska eller pseudovetenskapliga budskap kan bygga på exempelvis följande komponenter:

1. Provocera. Grundstrategin för en teori utan egen vetenskaplig grund måste bli att angripa och försöka tränga undan en redan etablerad, konkurerande teori. I fallet med kreationismen och det KH förespråkar så har man ett brett spektra av motsägande vetenskapsgrenar att välja på, kosmologi, astrofysik, geologi, kemi m.fl. KH har som vi redan sett försökt spänna musklerna mot flera av dem men varför det är just evolutionsläran som attackeras hårdast, så även av kreationister i allmänhet, är svårt att säga. Kanske den kan uppfattas som mindre intuitiv och uppenbar, och samtidigt mer moraliskt provokativ, än de övriga, och därmed lämpar sig som måltavla.

2. Dikotomisera. När väl parterna är definierade gäller det att göra klart att det inte finns några kompromisser. En har rätt och en har fel, svart eller vitt. Ingen nåd, inga gråzoner. Detta tvingar åhöraren till att göra ställningstaganden istället för att hålla sig dynamisk och kritisk.

3. Bekämpa. Den första av två mer debatt-inriktade delar av framställningen handlar helt enkelt om att kämpa ned sin motståndare. Som vi sett hos KH så är det mesta fair game, allt som kan tänkas underminera trovärdighet, misskreditera, förvränga eller förlöjliga. Ännu ett viktigt, mer övergripande argumentationsfel är Appeal to ignorance (argumentum ad ignoratiam), som säger att en tes skulle vara sann bara för att den saknar motbevis, alternativt vara falsk bara för att den saknar bevis. Eller i detta fall, att evolutionen måste vara falsk eftersom den – enligt KH – saknar giltiga bevis. Skillnaden kan verka endast semantisk, med innebörden är det inte om man tänker efter.

4. Erövra. Där det föregående steget skapat misstro och förvirring kring “värdteorin” är det nu dags att kila in “parasitteorin”. Märk väl att det egentligen är först nu denna behöver introduceras. Vid brist på konkreta, vetenskapliga bevis, som för kreationismen, kommer också detta steg per automatik att handla mycket om felargumentering. Vi har redan sett prov på bruk av auktoritetshänvisning, felaktiga slutsatser och svaga analogier. Vi kan också se ett tydligt exempel på omvänd användning av Appeal to ignorance – kreationismen måste vara sann eftersom den inte har motbevisats, eller sammanfattningsvis – kreationismen måste vara sann eftersom evolutionen inte är det.

<< föregående, nästa >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s