Hovind vs Shermer (2004) — del 2/5

En typisk inledning (exordium) av ett tal eller ett framförande handlar om att försöka vinna publikens välvilja (captatio benevolentiae). MS använder sig av flera vanliga knep; skämtar med publiken (varav majoriteten sympatiserar med KH), pratar ledigt och lättsamt, visar prov på självdistans genom att låtsas säga fel etc.

KH gör sin inledning lite annorlunda:

Thank you so much, it’s an honor to be here in Cailfornia again. My name is Kent Hovind, I taught highschool science for 15 years, now I travel and make seminars on creation and dinosaurs. (Paus, visar slide på sig själv och sin fru) This is not my wife, it’s just a picture of her….(harklar sig, skratt från publiken)…three kids, all married off and the dog died so I made it. I’m home free…(paus, skratt från publiken) And I have two grandkids and in any moment now I’m gonna have number three, and in about five months I’m gonna have number four…so I collect grandkids (skratt från publiken).

Detta är för det första exakt samma inledning som KH har haft i alla sammanhang jag sett honom i hittills. Han drar ett torrt, nästan absurt skämt om bilden på sin fru. Han rör sig hämmat, harklar sig flera gånger och verkar allmänt blyg och förvirrad. Sätts ord samman med framförande är det en sorglös, smått retarderad karaktär som framträder. En slags tok eller dummerjöns.

Så hur tilltalar detta publikens välvilja? Jo, att spela dum gör publiken välvillig på så sätt att den inte behöver känna sig hotad intellektuellt. Om en person känner sig dum sätter allehanda störande försvarsmekanismer igång och minskar hennes mottaglighet. Hans tafatthet skapar dessutom sympatier, vilket är ett argumentationsfel; Appeal to pity (argumentum ad misericordiam). Att han pratar om sin familj och är överdrivet personlig skapar också en distanslöshet som gör publiken mindre benägen att vara kritisk eftersom det behäftas med skuldkänslor.

KH fortsätter:

Let’s define a few terms here tonight. Science – is knowledge, it comes from the words “to know”, knowledge gained by observation, experimentation, testing, study et cetera.

Religion och vetenskap, som hund och katt för den religösa extremisten. Vetenskap ligger onekligen i vägen för någon som vill hävda att jorden är 6000 år gammal. Å andra sidan är vetenskap ett så etablerat och betrott bregrepp att det inte bara går att förneka hur som helst heller. KH löser detta på ett smart sätt, han gör begreppet till sitt eget. Allierar sig med det. Det får honom att framstå som rationell och trovärdig. Att det sedan inte lär ligga mycket “observation, experimentation, testing, study et cetera” bakom hans egna teorier är en annan sak.

The operation of the world is understood by scientific discovery in the world, that does not mean you can explain the origin of the world.
(…)
The operation of a computer can be understood by science. There’s nothing magic about a computer, there not a little man running around in there changing the numbers on the screen. It is a natural explanation – that you can find in the computer – for how the computer works. There is not an explanation – in the computer – for how the computer originated. Somebody outside the computer built the computer. Somebody outside, beyond, above, greater than, smarter than the computer had to build the computer.

Vi ser här ett första exempel på problemet med att kalla detta för en “debatt”, nämligen brist på ämnesdefinition. KH talar här om livets uppkomst och i samma andetag lämnar vi – såvitt mina lekmannakunskaper i biologi säger mig – “evolutionen” i fråga om den Darwinsitiska, biologiska evolution och äntrar den kemiska evolution, som är en helt annan femma. Exakt vilka ramar debatten formellt är tänkt att ha är svårt att veta men redan här har den breddats avsevärt.

Vidare har vi ett exempel på det informella argumentationsfelet Svag liknelse (Weak analogy); KH liknar uppkomsten av en levande organism med uppkomsten av en dator. Detta påminner om och förklaras bäst av The Watchmaker Analogy.

En sak till kan kommenteras i detta stycke; skämtet att “there not a little man running around in there changing the numbers on the screen”. KH använder ofta humor som rökridå för andra saker han säger. I detta fall är han mitt uppe i sin svaga liknelse och skämtet avleder publiken till att skratta och bli känslomässig istället för att resonera kring innebörden i det han säger.

I’m gonna define a few positions here, I take the position that the bible is litterally true and scientifically accurate. The earth was created in six literal 24-hour days about 6000 years ago. I call our ministry Creation Science Evangelism. I think that scientific evidence supports the creation view. A good test for science is; does it make predictions. Based on the idea that the earth was created in six days some 6000 years ago there are some predictions we can make.

1. I predict the universe will show evidence on order and intelligent design.
2. I predict that there will be thousand of symbiotic relationships in nature.
3. I predict that here will be limits to the variations life forms can produce.
4. I predict there will be a purpose to life.
5. I predict that there will be non-material things like love, a sense of justice, mercy, innate knowledge of right and wrong, conscience, and absolute truth.
6. I predict that there will be a way to find the will of the Creator such as messengers speaking for hin and maybe even a Book telling how he created and why.
7. I predict there will be an after life where we face the Creator to give an accounting.
(…)

Falsk slutledning (Post hoc ergo propter hoc) eller som det står beskrivet i Wikipedia; “en slutsats som inte följer logiskt på premisserna”. I detta fall är premisserna i sig dessutom tveksamma, minst sagt.

<< föregående, nästa >>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s